HABER PORTALI
Haber, eğlence, video portalınız.
SİGORTA

Veli Velioğlu Hocamızdan Aşı Konusunda Harika Bir Uyarı

Aşı olmak hususunda bazı hemşerilerimizde tereddüt oluştuğuna şahit oluyorum üzülüyorum..

Aşı hususunda kesin bilgi ve kararı, yani tabiri caizse “Tıbbi Fetvayı” alanında yetkin sağlık mensupları verir. Bu konuyla ilgili Peygamber efendimizin” العلم العلمان علم الابدان ثم علم الاد يان (İlimlerim en efdalı tıp ilmidir, peşine din ilmidir.)” Hadisini hatırlatmak isterim.
Tıp ilmini din ilmine öncelik vermesinin sebebi sağlık olmadan ibadetin olamamasından kaynaklanır. Ancak işin dini yönü de var. Şöyle ki,Cenab ı Bâr-i Hüdâ ayette ; ” ولا تاقو باىديكم الى ااتهلكه ( Kendi ellerinizle nefsinizi tehlikeye atmayın)” buyuruyor. İşte bu ayetten hareketle insanların aşı olmaması başta kendi beden sağlık hakkının ihlalini getirir. Bunun da ötesinde başkalarının beden sağlığı hakkını ihlal eder. Konuyla ilgili sevgili Peygamberimiz, “Önce develerinizi bağlayın, sonra tevekkül edin” buyuruyor. İşte bu ayet ve hadisten hareketle insanların sağlıklarını korumada tıbbın göstermiş olduğu bilgiler doğrultusunda tavsiyelere uymaları gerekmektedir.
Bugün gelinen noktada bu salgının önlenmesinde aşıdan hariç bir silahımızın olmadığı açıktır. Arkamızda katil bizi kovalarken binip kaçacağımız arabanın kalitesini tartışamayız.. Ayrıca fevkalade durumlarda acil önlemler alınır.. Bu önlemler işin ehil meslek sahipleri tarafından organize edilir. Ülkemiz bünyesinde bu işin sorumlu mercii Sağlık Bakanlığı ve tabii ki Bilim Kuruludur..
Ben bütün aşılarımı oldum 4. Aşı gelirse onu da olacağım..
Her faaliyetin muhakkak bir karşıtı olacaktır, ancak aşı hususunda umumi tıbbi ilmi temayül, bizi aşı olmaya kani kılmaktadır..
Ben şahsen geçmişten gelen diğergamlık ve kurumsal uygulamalara uyum geleneğinin devamı iktizasınca hemşerilerimin aşı hususunda kendi sağlıklarını ve içtimaı sorumluluklarını gözeterek aşılarını zamanında olacaklarından eminim.
Veli Velioğlu

Erdal Güzel

Yorum bırakın