HABER PORTALI
Haber, eğlence, video portalınız.
Düzgün Market

Erzurum İletişim Fakültesi öğrencilerine “Tüketici Hakları” semineri 

 Tüketiciyi Koruma Derneği (TÜKODER) Erzurum Şube Başkanı Gazeteci Gamze İspirli, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesindeki öğrencilere ‘’Tüketici Hakları’’ semineri verdi. 

İspirli, Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Öğretim Görevlisi Jale Hülya Alcan’ın Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü Medya ve Ekonomi dersi kapsamında seminer düzenledi.
İspirli, Tüketici Danışman Hattını tanıtarak, evrensel tüketici haklarına değindi. ‘Satılan mal geri alınmaz’ ibaresinin yanlış olduğunu dile getiren İspirli, “O malın kusuru varsa değiştirilme hakkı vardır. Bu açıdan bu ifade yanlıştır. Tüketici bilinci her geçen gün artmaktadır, buna rağmen, tüketicilerin sadece yüzde 0,5’ i tüketici örgütlerine üyedir. Dünyada tüketici haklarının gelişim trendine baktığımızda, 1935 Yılında ABD’de Detroit ve çevre illerde üretilen-satılan pahalı ve sağlıksız et ve diğer gıda maddelerinin tüketilmemesi doğrultusunda özellikle kadınların öncülüğünde büyük çapta etkili boykotlar yapılmıştır. ABD’deki tüm tüketici gruplarının birleşmesiyle 1936 yılında “Tüketiciler Birliği “oluşturulmuştur.” diye konuştu.
1950‘li yıllarda Avrupa’da tüketici hakları ve tüketicinin örgütlenme girişimlerinin yoğunlaşmaya başladığını ifade eden Gamze İspirli, şöyle konuştu: “Tüketicilerin örgütlenme mücadeleleri özellikle 1960’lı yıllarda tüm Dünya’da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu Tarihlerde özellikle ABD, Japonya ve Avrupa ülkelerinde tüketici örgütlenmeleri yaygınlaşmıştır. Tüketicilerin haklarının her zamankinden daha dikkatle korunmasına ihtiyaç var. Çünkü artık ticaret, çok farklı yöntemlerle yapılmaktadır. Teknolojik gelişmelerin ve özellikle küreselleşmenin etkileriyle ticaret biçim değiştirmiştir. Artık alıcıyla satıcının karşı karşıya gelmesi gerekmiyor. Bir taraftan hayat kolaylaşmış, ama diğer taraftan tüketim dünyası karmakarışık bir hal almıştır. Bu durum, üretici ve tüketici arasındaki dengenin, tüketici aleyhine bozulmasına sebep olmuştur. “Tüketici hukuku”, işte bu bozulan dengeyi yeniden tesis etmeyi amaçlayan bir düzenlemeler manzumesidir. Tüketicinin korunması ile ilgili kurallar, sadece tüketiciyi değil, belli standartta ve kalitede mal ve hizmet üretimini hedeflediği için aynı zamanda üreticileri ve dolayısıyla ülke ekonomisini korumaktadır’’


TÜKO-DER Başkanı İspirli konuşmasını şöyle sürdürdü: “6502 sayılı kanun birçok yenilik getirdi. Kanun çerçevesinde Tüketicileri daha ileri seviyede korumaya yönelik tedbirler alınmış, Tüketicilerin hak arama yolları kolaylaştırılmış, Tüketicinin bilgilendirilmesi konusu ön plana çıkarılmış, Bürokrasi azaltılmış, Hakkaniyete uygun bir ceza sistemi oluşturulmuştur. Yeni kanun, mevcut düzenlemelerin birçoğunda değişiklik öngörmenin yanı sıra; mevcut Kanunda yer almayan yeni düzenlemeleri de getirmektedir.”
İspirli, ayrıca internet yoluyla satış, mesafeli satış, ayıplı mal ve hizmet ile garanti belgesi konusundaki uyuşmazlıklar ve çözüm yollarına değindi.

Yorum bırakın