HABER PORTALI
Haber, eğlence, video portalınız.
SİGORTA

Erzurum AFAD gönüllüleriyle buluştu

AFAD Başkanlığı tarafından 81 ilde başlatılan “AFAD Gönüllüğü Projesi” kapsamında Erzurum’dan projeye katılan gönüllüler İl Müdürlüğünde bir araya geldi.

AFAD Gönüllüğü Projesi ile gönüllülerin afet öncesinde, afet esnasında ve afet sonrasında ihtiyaç duyulan alanlarda (sağlık, beslenme, psikososyal destek, barınma, arama kurtarma, vb.) yetiştirilerek, afetin her evresinde etkin şekilde çalışması sağlanacak ve böylece toplum afet ve acil durumlara daha dirençli hale getirilmesi amaçlanıyor.
Bu kapsamda ülkemizde büyük bir ilgi uyandıran projeye, Erzurum’dan da katılım sağlandı. Çeşitli meslek dallarından kişiler, e- devlet üzerinden başvuru yaparak SMS ve e-mail yoluyla portala (https://gonullu.afad.gov.tr) yönlendirildiler. Burada başvuruları değerlendirilen gönüllü adaylarından yaklaşık 110 kişi gönüllülük sistemi kapsamında belirlenen program çerçevesinde, hafif arama kurtarma, ilk yardım ve yangın gibi birçok dalda eğitimden geçirilecekler.
AFAD Erzurum İl Müdürlüğü’nde bir araya gelen 110 AFAD Gönüllüsü ile tanışma toplantısı düzenlendi. Erzurum Arama ve Kurtarma Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç ve eğitim birim amirlerince gerçekleştirilen toplantıda gönüllülerin meslek alanları ve yapılacak faaliyetler ile eğitim programı gibi konular görüşüldü.
Ayrıca AFAD Gönüllülerinin birbirlerini tanımaları ve kaynaşmaları amacıyla Erzurum’da bulunan Tabyalar ile Tortum Şelalesi, Narman Peri Bacaları gibi tarihi ve turistik yörelere gezi programı düzenlendi. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar ve eğitimlerin amacı hakkında bilgi veren Afet ve Acil Durum Birlik Müdürü Mehmet Rıza Andiç; afetlere karşı önlem alma ve risk azaltma kültürünü toplum içerisinde geliştirmek için eğitim faaliyetlerine önem verdiklerini ifade etti. Andiç; “Afetlerle mücadele sadece devlete ya da birkaç kuruma ihale edilerek geçiştirilecek bir konu değildir. Topyekün mücadele edilecek bir konudur” dedi.


Bu programın amacının, Afet ve acil durumlar için AFAD’a destek olacak; yaşatmak için yaşamak prensibi ile yoğrulmuş bilgi, beceri ve istekliliğe sahip gönüllüler kazanmak ve yetiştirmek olduğunu belirten, Mehmet Rıza Andiç; ”AFAD Gönüllü Eğitim Programı; çevrimiçi eğitimler, yüz yüze eğitimler ve saha eğitimlerinden oluşmaktadır. Üç modülden oluşan eğitim programıyla (Temel AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı ve Uzman AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı) seviye seviye AFAD Gönüllülerinin eğitilerek afet farkındalığının oluşturulması ve afet ve acil durumlar karşısında toplum direncinin artırılması hedeflenmektedir” dedi.
Andiç, ayrıca, eğitim ve çalışma programlarını aksatmayacak, zaman opsiyonlarına sahip, sağlık durumlarının alan çalışmalarına ve seyahate uygun, 18 yaş ve üzeri olan herkesin gönüllü olabileceğini belirterek, herkesi AFAD Gönüllüsü olmaya davet etti.

Yorum bırakın