HABER PORTALI
Haber, eğlence, video portalınız.

Aydemir ve 63 milletvekilinin teklifi komisyonda

 AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir ve Manisa Milletvekili Uğur Aydemir ile 63 Milletvekilinin; ‘Bazı Kanunlarda ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi’ TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülecek.

12 Farklı Kanunda Değişiklik
Teklifle toplam 12 farklı kanun ve kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması öngörülüyor.
Bugün ele alınacak teklifin gerekçesinde, ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının muhtelif konulara ilişkin olarak ihtiyaç duyduğu kanuni düzenlemelerin hayata geçirilmesi, vatandaşların çeşitli alanlardaki hizmet sunumlarına günün teknolojisinin verdiği imkanlar doğrultusunda güvenle ve daha kolay erişebilmesinin sağlanması, 2020 yılı içerisinde meydana gelen bazı doğal afetlere ilişkin afetzede vatandaşların yaşayabileceği muhtemel hak mağduriyetlerinin önüne geçilmesinin amaçlandığı kaydedildi.
Teklifin İçeriği
Yapılması öngörülen teklif; 2020 yılı içerisinde 7 ili etkileyen 3 deprem afetinden etkilenen afetzedelere yardım edilebilmesi; vatandaşların hizmetlere erişimini kolaylaştırmasını teminen elektronik haberleşme hizmeti sunan kuruluşlar ile finansal kuruluşların müşterileri ile yaptıkları işlemlerde sözleşmelerin elektronik ortamda düzenlenebilmesi; 3201 sayılı kanun kapsamında aylık alan vatandaşların aylıkları kesilmeksizin yurt dışında yarı zamanlı çalışabilmelerine imkan sağlanması; kamu kurum ve kuruluşları ile kamu sermayeli bankaların finansman ihtiyacına yönelik düzenleme yapılması; ilgili mevzuat kapsamında ödenmeyen çek bedellerine ilişkin olarak borçlunun ödeme imkanının alacaklının da tahsil imkanının güçlendirilmesi; KİT’lerde iç kontrol sisteminin kanunen oluşturulması ve KİT iç denetçilerinin özlük haklarının belirlenmesi; diğer bazı konulara ilişkin değişikler yapılmasını içeriyor.

Yorum bırakın